BSBOGO De Bloesem BSBOGO De Bloesem
 

 

U bent nu hier: Home - Wie kan bij ons terecht?
BSBOGO De Bloesem
 

Wie kan bij ons terecht?


Indien u als ouder wordt geconfronteerd met een kind dat:

- niet graag naar school gaat 
- vaak last heeft van buikpijn of hoofdpijn 
- altijd moe is
- geen vriendjes heeft of vaak gepest wordt
- moeilijkheden heeft met lezen, schrijven, rekenen, concentratie,...

Onderwijs op maat:

- leerlingen van het TYPE 8 onderwijs intensief begeleiden om zo snel mogelijk terugkeer naar het gewoon onderwijs te bevorderen

 

- leerlingen van het TYPE 1 onderwijs voorbereiden op een creatief beroep

 

- leerlingen van het TYPE 2 onderwijs leren LEVEN "met" en niet "ondanks" hun problemen. Leven betekent hier: zich zo goed mogelijk handhaven in de samenleving.

 

- leerlingen met AUTISME worden aangepast in een aangepaste auti-werking. Hierin wordt tegemoet gekomen aan hun nood aan verduidelijking van de omgeving en de activiteiten. Zij leren op eigen tempo en aangepast aan hun leerstijl de nodige vaardigheden verwerven om een zo volwaardig mogelijk lid te worden van de maatschappij. 

- GON-begeleiding: kinderen met ASS-kenmerken en motorische problemen worden in het gewoon onderwijs begeleid door leerkrachten en/of therapeuten uit het buitengewoon onderwijs.

 

- de kinderen worden volgens hun niveau ondergebracht in een Pedagogische Eenheid (P.E.) van gemiddeld 10 leerlingen.

 

- de kinderen zijn aanwezig op school tussen 8u50 en 15u25 en tussen 8u30 en 12u10 op woensdag.

Hoe wordt uw kind doorverwezen naar het buitengewoon onderwijs:

 

* dit kan enkel via erkende instellingen:

- het C.L.B. (centrum voor leerlingenbegeleiding)
- het centrum voor Ontwikkelingsstoornissen

 

Vanaf welke leeftijd kan uw kind worden doorgewezen naar het buitengewoon onderwijs:

 

- type 8: vanaf 6 jaar
- type 1: vanaf 6 jaar
- type 2: vanaf 3 jaar