BSBOGO De Bloesem BSBOGO De Bloesem
 

 

U bent nu hier: Home
BSBOGO De Bloesem
 

Visie Speelleerklas

De speelleerklas is voor kinderen die na het doorlopen van de kleuterklassen nog niet klaar zijn voor het eerste leerjaar. Hun ontwikkeling kan geblokkeerd worden door een gebrek aan concentratie of een nog niet volledige ontwikkeling van de grove / fijne motoriek of er kan ook sprake zijn van een spraak of taalprobleem. Het kind hoeft niet al deze beperkingen te hebben, maar vaak is er toch een samenloop van beperkingen die zorgen dat het kind nog niet schoolrijp is.

 

De speelleerklas richt er zich op om per kind uit te zoeken welke ontwikkelingsstoornissen er zich voordoen.

 

Op een speelse en leerrijke manier gaan we dan activiteiten aanbieden om de lees, schrijf –en rekenvoorwaarden te ontwikkelen. Zo kan men meestal na het doorlopen van de speelleerklas wel starten met lezen, schrijven en rekenen. Dit kan resulteren in het teruggaan naar het gewoon basisonderwijs of in sommige gevallen zal men het leren lezen, schrijven en rekenen starten binnen onze school op niveau type 1 of 8. Zo kunnen de leerlingen blijven genieten van de extra ondersteuning van een logopedist, kinesist of ergotherapeut. Vandaar dat we met onze visie ook sterk aansluiten met de visie van de types 1 en 8 binnen de school, zodat de overgang naar een volgende klas zo vlot en veilig mogelijk kan verlopen.

 

Om het kind zich veilig te laten voelen wordt er extra aandacht geschonken aan het sociaal emotionele. Zo kan het kind vertellen hoe het zich voelt, leren samenspelen met andere kinderen, zich op een aanvaardbare en beleefde manier leren uitdrukken,…

 

Naast de aandacht voor het cognitieve geven we de kinderen ook nog de kans om enkele momenten in de week te spelen, zo blijft de overgang van de kleuterklas naar een speelleerklas zo klein mogelijk.

Kortom een speelleerklas geeft aan de kinderen extra kansen om zich op een kindgerichte manier verder in hun schoolrijpheid te ontwikkelen.