BSBOGO De Bloesem BSBOGO De Bloesem
 

 

U bent nu hier: Home - Educatieve koffers GON
BSBOGO De Bloesem
 

Educatieve spel-, doe-, en leerkoffers

voor een snelle kennismaking kan je hier onze folder bekijken.

GON/ION - werking

 

 

  • VOORWOORD

 

 

In de loop van de jaren is er in het onderwijs meer aandacht gekomen voor het differentiëren en het werken op maat van de kinderen. Met het oog op het M-decreet zal deze differentiatie in het reguliere onderwijs ook steeds meer aandacht krijgen. Leerkrachten en klasgenoten zullen vaker geconfronteerd worden met leerlingen die een andere aanpak nodig hebben.

Als GON-/ION-team van BSBOGO De Bloesem komen wij dagelijks in contact met kinderen en jongeren die ‘anders zijn’. Vaak merken we dat dit ‘anders zijn’ vragen oproept bij klasgenoten. Daarom vinden we het belangrijk om te werken rond de bewustmaking hiervan.

In onze zoektocht naar materialen omtrent bewustmaking bleek er voor jonge kinderen weinig voorhanden te zijn. Daarom namen we de beslissing om zelf iets uit te werken om in klasverband te werken rond ‘anders zijn’.

Eenmaal dat de beslissing werd gemaakt iets uit te werken rond ‘anders zijn’ begon het brainstormen, het lezen, het onderzoeken, … De 6 koffers rond anders zijn zijn het resultaat hiervan. We hebben ervoor gekozen om ervaringsgericht te werken. Door de koffers kunnen de leerlingen zelf ervaren hoe het is om een visuele of motorische handicap te hebben maar ook hoe het is om een ‘schemakindje’ te zijn, om autisme te hebben.

De rode draad bij de koffers is het prentenboek met de wijze boom en de 3 kinderen met elk een beperking. De kinderen in de klas gaan samen met deze personages op pad om zo spelenderwijs te ervaren en te leren hoe het is om met een beperking te leven. De eerste dag(en) ervaren ze met behulp van Sil, een jongetje met een visuele beperking, wat het is om slechtziend of blind te zijn. De volgende dag(en) gaan ze op pad met Lily, een meisje met een motorische beperking.

Als derde personage komt Ella aan bod, dit is het schemakindje. De kinderen van de klas kunnen aan de hand van doe-materiaal ervaren hoe moeilijk het kan zijn voor een kindje met autisme in een klas vol prikkels, in een klas waar weinig voorspelbaarheid is of met ongestructureerde werkblaadjes.

Bij het maken van de koffers zijn we bewust gestart met de visuele handicap omdat dit een duidelijk zichtbare handicap is. Aangezien wij GON-begeleiding voorzien voor leerlingen met een motorische beperking en leerlingen met autisme was het voor de hand liggend dat we ons hierop toelegden voor het uitwerken van de 2de en 3de beperking.

De koffers zijn bedoeld voor leerlingen van de 2de kleuterklas tot het 2de leerjaar.

Elk thema bevat een lessenpakket voor de leerkrachten waarin per les de lesdoelen, de werkvormen en materialen staan uitgelegd. Elke les betaat uit een verkenning, probleemstelling en ervaringen, terugkoppeling en slot.

Wij, als GON-/ION-team van BSBOGO De Bloesem, staan steeds paraat om extra informatie te verschaffen, om ondersteuning te bieden of om vragen te beantwoorden.

 

 

Het GON-/ION-team van BSBOGO De Bloesem

 

 

  • INHOUD

 

- Het geheel is opgebouwd uit 4 grote delen:

 

1. Kennismaking “Anders zijn” a.d.h.v een vertel-/prentenboek met bijhorende poppen en attributen.

 

Klik hier om kennis te maken met onze vriendjes en meer info over de inleidende handleiding. 

 

 

 

2. Koffer rond visuele handicap (voortvloeiend uit het verhaal):

 

- handleiding voor de leerkracht

- losse werkbladen voor de leerlingen

- verschillende doe- en ervaringsmaterialen

 

Klik hier om kennis te maken met onze vriendjes en meer info over de visuele handicap

 

3. Koffer rond motorische handicap (voortvloeiend uit het verhaal):

 

- handleiding voor de leerkracht - losse werkbladen voor de leerlingen

- verschillende doe- en ervaringsmaterialen (kinderkrukken, rolstoel,...)

 

4. Koffer rond autisme (schemakindjes - voortvloeiend uit het verhaal):

 

- handleiding voor de leerkracht

- losse werkbladen voor de leerlingen

- verschillende doe- en ervaringsmaterialen

 

 

  • DOELGROEP

 

Leerkrachten, studenten onderwijs en pedagogie,... De spel- en leeropdrachten werden gemaakt voor kinderen vanaf de 2e kleuterklas tot en met het 2de leerjaar. De koffers kunnen ook in het buitengewoon onderwijs gebruikt worden.

 

 

  • PRAKTISCH

 

De koffers kunnen GRATIS (mits waarborg van 50 euro) uitgeleend en afgehaald worden in onze school, BSBOGO De Bloesem. U vindt ons op de Halmaalweg 31 te Sint-Truiden. Reservatie vooraf is steeds noodzakelijk! (zie onderdeel reserveren)

 

 

  • RESERVEREN

 

Reservatie van de koffers is mogelijk via telefoon of mail.

Tel: 011/67.25.55

E-mail:

 

Klik hier om de koffer te reserveren of voor meer informatie.